Nastane „vytržení“ mezi roky 2015-2024?

Sergej Mihál ve své knize Vytržení tvrdí, že tajné „vytržení“ křesťanů do Nebe, nastane mezi roky 2015-2024. Další příchod Ježíše Krista má podle něj nastat mezi roky 2043-2052. Dá se tomu věřit? Nic takového v Bibli nenaleznete. Bratr Sergej nebiblicky vychází ze Svátku troubení ve Státě Izrael, který vznikl v roce 1948. Bratr Mihál naprosto ignoruje biblický fakt, že je tady Tělesný Izrael a Duchovní Izrael. Více článek Vytržení“ a Stát Izrael.

Pasáž z knihy Vytržení:

„Rok 1988 rozlomení první pečetě (1988-2006 pučí fíkovník)
Rok 2015 rozlomení třetí pečetě
Rok 2006 rozlomení druhé pečetě (2006-2015 odpadnutí)
2015-2024 vytržení
2024-2033 milost pro Izrael
2033-2034 mučedníci v nebi
2034-2043 Harmagedon
2043-2052 druhý příchod Ježíše“

Nastane „vytržení“ Církve mezi roky 2015-2024?
Já to nevím. V každém případě je velmi troufalé, stanovovat nějaké období prvního vzkříšení a uchvácení Církve do Nebe. Už vůbec by se nikdo neměl modlářsky upínat na Stát Izrael, který je součástí „světa“ (satanova království). Tel Aviv byl homosexuální komunitou zvolen „světovým městem homosexuálů“! Každoročně se zde pořádá jedna z největších „Gay Pride“ párty na světě.

Doporučený článek k prostudování: Dnešní pozemský Izrael jde proti Bohu

Každý křesťan by měl bdít (jak přikázal Ježíš) a pořád/denně očekávat Ježíšův příchod. Není pochyb o tom, že „vytržení“ (biblicky uchvácení) Církve nastane. Rozhodně to ale nebude tajné, ale doslovné. Rozhodně poté nebudou na Zemi dlouhodě žít lidé, neboť bude Země zničena ohněm.

„Není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci.“
Bible, překlad 21. století, Skutky 1,7