Co je „vytržení“?

„Vytržení“, uchvácení podle Bible
V období „velkého soužení“ (poslední doba je od Ježíše – 1.Jan 2,18; Židům 1,1-2; 1.Petr 1,19-20) se otevře nebeská klenba (Genesis 1,6-8; Zjevení 6,14) a Pán Ježíš přijde jako Pán pánů a Král králů. Tento Jeho příchod bude doslovný, viditelný a slyšitelný pro všechny obyvatele země. Dojde ke vzkříšení věřících, k tomu dojde v poslední (nejposlednější – Kralická Bible) den staré země (Jan 6,38-40, 44, 54) – skončí čas. Vzkříšení věřící a žijící věřící dostanou mocná duchovní těla (1.Korintským 15,42-44) a dojde k jejich „vytržení“ (uchvácení) do Nebe. Všichni hříšníci (i hříšní křesťané) budou zanecháni. Následně Pán Ježíš všechno stvoření zlikviduje.

„Hle, přichází s oblaky a spatří ho každé oko, i ti, kdo jej probodli. Všechna pokolení země se pro něj rozpláčí. Ano, amen.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 1,7

Pán Ježíš se zjeví z nebe se svými mocnými anděly v ohnivém plameni, aby potrestal ty, kdo neuznávají Boha a nepřijímají evangelium našeho Pána Ježíše. Jejich trestem bude věčná záhuba v odloučení od Pána a od jeho úžasné moci. V ten den Pán přijde, aby byl oslaven svými svatými a obdivován všemi věřícími – vždyť i vy jste uvěřili našemu svědectví.“
Překlad 21. století,2. Tesalonickým 1,7-10

Falešná teorie o „vytržení“, uchvácení
Před „velkým soužením“ nastane druhý (tajný) příchod Ježíše Krista. Ježíš přijde tajně „na oblaka“ a dojde ke vzkříšení věřících. Vzkříšení věřící a žijící věřící dostanou mocná duchovní těla a dojde k jejich „vytržení“ do Nebe. Hříšníci budou zanecháni, na zemi nastane zde velký chaos. Sergej Mihál popisuje ve své knize Vytržení tento chaos následovně:

„Miliony lidí budou svědky okamžitého zmizení někoho ze svého okolí. Televizní štáby budou neustále vysílat svědectví těch, kteří viděli, jak se před jejich očima někdo ztratil. Destrukce a katastrofy budou přítomné na každém kroku. Auta bez řidičů, kteří byli za jízdy vytrženi. Ucpané dálnice a kolaps dopravy. Havarovaná letadla bez pilotů a zdevastovaná letiště. Policejní stanice budou přeplnění lidmi hledajícími své blízké, kteří se v ukrutném strachu a bezmocnosti nenechají odbýt. Realita podobná potopě světa. Všechny armády budou uvedeny do nejvyšší pohotovosti, protože ateistický svět si to v první chvíli bude vysvětlovat jako útok z vesmíru.“

Podle této teorie, po „vytržení“ nastane „velké soužení“, jaké od stvoření nebylo. Lidé budou žít na zemi další roky, někteří křesťané hovoří o desítkách let. Židé, kteří se budou nacházet ve Státě Izrael (jako právnické osobě), dostanou milost od Boha a přijmou Ježíše za Pána a Spasitele. Poté  nastane Ježíšův třetí příchod a dojde k likvidaci stvoření. V tuto teorii věří především křesťané s myšlením Hnutí Víry.

Tato teorie o tajném „vytržení“ Církve před velkým soužením je falešná, rozhodně nemá biblický základ.

Video: Sergej Mihál, Izrael, vytržení Židů