Co je „vytržení“?

„Vytržení“, uchvácení věrných podle Bible
Na úplném konci lidských dějin se otevře nebeská klenba (Genesis 1,6-8; Zjevení 6,14) a Pán Ježíš přijde jako Pán pánů a Král králů. Tento Jeho příchod bude doslovný, viditelný a slyšitelný pro všechny obyvatele Země. Dojde ke vzkříšení věřících. K tomu dojde v poslední den (Kralická Bible: „den nejposlednější“) staré Země (Jan 6,38-40, 44, 54) – skončí čas. Vzkříšení věřící a žijící věřící (ne pseudokřesťané) dostanou mocná duchovní těla (1. Korintským 15,42-44) a dojde k jejich „vytržení“ (biblicky uchvácení) do Nebe. Všichni svévolníci včetně pseudokřesťanů budou zanecháni k likvidaci („Kde je mrtvola, tam se slétnou supi“ – Matouš 24,28). Následně Pán Ježíš všechno stvoření zlikviduje.

Doporučený článek k prostudování: Poslední doba (poslední čas) je tady od Ježíše

„Hle, přichází s oblaky a spatří ho každé oko, i ti, kdo jej probodli. Všechna pokolení země se pro něj rozpláčí. Ano, amen.“
Bible, překlad 21. století, Zjevení 1,7

Pán Ježíš se zjeví z nebe se svými mocnými anděly v ohnivém plameni, aby potrestal ty, kdo neuznávají Boha a nepřijímají evangelium našeho Pána Ježíše. Jejich trestem bude věčná záhuba v odloučení od Pána a od jeho úžasné moci. V ten den Pán přijde, aby byl oslaven svými svatými a obdivován všemi věřícími – vždyť i vy jste uvěřili našemu svědectví.“
Překlad 21. století,2. Tesalonickým 1,7-10

Falešná teorie o „vytržení“, uchvácení
Před „velkým soužením“ nastane druhý (tajný) příchod Ježíše Krista pod nebeskou klenbu. Ježíš přijde tajně „na oblaka“ a dojde ke vzkříšení věřících. Vzkříšení věřící a žijící věřící dostanou mocná duchovní těla a dojde k jejich „vytržení“ do Nebe. Hříšníci budou zanecháni na Zemi, nastane tady velký chaos a doslova krvavá lázeň. Sergej Mihál to popisuje ve své knize Vytržení následovně:

„Miliony lidí budou svědky okamžitého zmizení někoho ze svého okolí. Televizní štáby budou neustále vysílat svědectví těch, kteří viděli, jak se před jejich očima někdo ztratil. Destrukce a katastrofy budou přítomné na každém kroku. Auta bez řidičů, kteří byli za jízdy vytrženi. Ucpané dálnice a kolaps dopravy. Havarovaná letadla bez pilotů a zdevastovaná letiště. Policejní stanice budou přeplnění lidmi hledajícími své blízké, kteří se v ukrutném strachu a bezmocnosti nenechají odbýt. Realita podobná potopě světa. Všechny armády budou uvedeny do nejvyšší pohotovosti, protože ateistický svět si to v první chvíli bude vysvětlovat jako útok z vesmíru.“

Podle této teorie, po „vytržení“ nastane „velké soužení“, jaké od stvoření nebylo. Lidé budou žít na Zemi další roky, někteří křesťané hovoří o desítkách let. Židé, kteří se budou nacházet ve Státě Izrael (jako právnické osobě), dostanou milost od Boha a hromadně přijmou Ježíše za Pána a Spasitele. Poté  nastane další Ježíšův příchod a dojde k likvidaci stvoření.

Tato teorie nemá biblický základ!

Doporučené články k prostudování: Doslovné sedmileté soužení odporuje učení Bible, Kdy začne „velké soužení“ a jakou bude mít podobu?

Video: Sergej Mihál, Izrael, vytržení Židů